Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), meslek standartlarını temel alıp, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirleyerek; denetim, ölçme değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütür.

4.Seviye uluslararası geçerliliği olan MYK programının amacı: Bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak; geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğin kanıtlamasına olanak vermek; eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır. 

MYK belgesine sahip olan uzmanlar;  klinikler, spa merkezleri, güzellik salonları, eczaneler ve hastanelerde çalışma imkânına sahiptir. Uluslararası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanan uzmanlar, ustalık sınavına başvuru yapabilir ve ardından işyeri açabilir.

Whatsapp
Ara